ELEMENTS DECORATIUS    

    Elements geomètrics    

             

    Escuts    

Escut de la Central Nacional Sindicalista (CNS)   Possible escut d’armes sense identificar   INC (Institut Nacional de Colonització
(associat amb la inscripció “M.M.M. PATENTADO”)

    Publicitàries    

Catch more flies with Coca-Cola
(agafa més mosques amb Coca-Cola)
 

    Altres    

JA dins d’una olla   imatge d'una abella   Creu llatina (associada amb l’empremta “JA”)   Creu