El vidre en museus de les comarques de Tarragona
Idea i coordinació: Montserrat Caballero Bassedas
Col·lecció “diffundere” - 3
Tarragona; Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Pragma, general d’Edicions, SL; 2004